Organisasjonsnummer: 926433296

Sentral godkjenning (link)
Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1
Prosjekterende Veg-, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 2
Ansvarsforsikring: StorebrandErik Myhr Munkebye, MNLA

 

UTDANNING

2001-2006   

Landskapsarkitektur ved ILP, UMB (nåværende NMBU)

Masteroppgave: "Konkurranser i landskapsarkitektur: Konsept for seier?”

2004-2005

Landskapsarkitektur ved Facoltà d'Architettura, Università di Genova, ItaliaPROSJEKTER


PARKER OG BYROM

Sofienbergparken øst


Skisseprosjekt

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Utdanningsetaten

2021


Ulven infrastruktur                      

Ulven helhetsplan

Ulvenveien

S5-S9 Gatetun

Prosjektering gate, gatetun og torg. Formingsveileder.

Prosjektleder

Oppdragsgiver: OBOS Ulven


2017-2018 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)

 

Torgbygget Ulven

Torg

Medarbeider i tidligere faser, fagansvarlig i byggefase

Oppdragsgiver: OBOS Ulven

2015-2018 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Mesna senter, Lillehammer

Forprosjekt byutvikling / næring og bolig.

Lund + Slaatto arkitekter 

Oppdragsgiver: Veidekke AS

Medarbeider

2016 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Nye Leutenhaven, Trondheim

Fornebu senter, Bærum

Holmen, Tjuvholmen, Oslo    

Tjuvholmen Icon Project, Oslo

Torshovdalen, OsloSKOLER, BARNEHAGER

Bentsebrua skole, Oslo

Ungdomsskole med off. turvei og friområde

Konkurranse og samspillsfase m/ NCC og Ola Roald ARK.

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg

Prosjektleder

2020-2021 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Hov ungdomsskole, Hønefoss

Ungdomsskole

Konkurranse og samspillsfase m/Betonmast og L2 ARK.

Oppdragsgiver: Hønefoss kommune

Prosjektleder

2020-2021 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Sentrumsskolene i Sande

Barneskole og ungdomsskole, områdeplan og regulering

Konkurranse, forprosjekt og byggeprosjekt m/ WK AS og L2 ARK

O