Organisasjonsnummer: 926433296

Sentral godkjenning (link)
Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1
Prosjekterende Veg-, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 2
Ansvarsforsikring: StorebrandErik Myhr Munkebye, MNLA

 

UTDANNING

2001-2006   

Landskapsarkitektur ved ILP, UMB (nåværende NMBU)

Masteroppgave: "Konkurranser i landskapsarkitektur: Konsept for seier?”

2004-2005

Landskapsarkitektur ved Facoltà d'Architettura, Università di Genova, ItaliaPROSJEKTER


PARKER OG BYROM

Sofienbergparken øst

Skisseprosjekt og forprosjekt

Plan skisseprosjekt

Oppdragsgiver: Oslobygg KF 

2021 - 


Ankerkvartalet og Ankertorget, Oslo 

Skisseprosjekt til byggefase

Oppdragsgiver: Anker STI

2021 -


Trekanttomta, midlertidig byrom  

Byggefase

Oppdragsgiver: Ferd

2022 


Hokksund skole og svømmehall

Konkurranse

Oppdragsgiver: NCC

2022


Ulven infrastruktur                      

Ulven helhetsplan

Ulvenveien

S5-S9 Gatetun

Prosjektering gate, gatetun og torg. Formingsveileder.

Prosjektleder

Oppdragsgiver: OBOS Ulven

2017-2018 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)

 

Torgbygget Ulven

Torg

Medarbeider i tidligere faser, fagansvarlig i byggefase

Oppdragsgiver: OBOS Ulven

2015-2018 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Mesna senter, Lillehammer

Forprosjekt byutvikling / næring og bolig.

Lund + Slaatto arkitekter 

Oppdragsgiver: Veidekke AS

Medarbeider

2016 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Nye Leutenhaven, Trondheim

Fornebu senter, Bærum

Holmen, Tjuvholmen, Oslo    

Tjuvholmen Icon Project, Oslo

Torshovdalen, OsloSKOLER, BARNEHAGER

Bentsebrua skole, Oslo

Ungdomsskole med off. turvei og friområde

Konkurranse og samspillsfase m/ NCC og Ola Roald ARK.

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg

Prosjektleder

2020-2021 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Hov ungdomsskole, Hønefoss

Ungdomsskole

Konkurranse og samspillsfase m/Betonmast og L2 ARK.

Oppdragsgiver: Hønefoss kommune

Prosjektleder

2020-2021 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Sentrumsskolene i Sande

Barneskole og ungdomsskole, områdeplan og regulering

Konkurranse, forprosjekt og byggeprosjekt m/ WK AS og L2 ARK

Oppdragsgiver: Holmestrand kommune

Prosjektleder

2018-2021(som ansatt hos Gullik Gulliksen AS t.o.m. forprosjekt)


Engebråten skole

Bygdøy skole

Ogna skule

Stord ungdomsskole

Solberg skole

Vollebekkveien skole

Holmenveien barnehage

Nybygg Åskollen barneskole

Marienlyst ungdomsskole, DrammenOFFENTLIGE BYGG, INSTITUSJONER

Urbygningen, NMBU

Rehabilitering og etablering av ny inngang og plass på nordsiden

Forprosjekt

Oppdragsgiver: Statsbygg

Prosjektleder

2013 (som ansatt hos Bjørbekk & Lindheim AS)

 

Kampen omsorgsboliger, Oslo

Detaljprosjekt

Prosjektleder

Oppdragsgiver: Kirkens bymisjon

2009-2012 (som ansatt hos Bjørbekk & Lindheim AS)


Litteraturhuset Fritt ord


 

NÆRINGSOMRÅDER, NÆRINGSBYGG

Tine Kalbakken

Atkomsttorg

Prosjektleder

Oppdragsgiver: Tine AS

2016-2020 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Valle Næringsbygg

Fagansvarlig

Lund + Slaatto arkitekter

Oppdragsgiver: NCC AS

2016-2018 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Lørenskog vinterpark (SNØ)

Atkomstplass, gatemiljø, bekkedrag

Skisseprosjekt, regulering, utredninger

Prosjektleder

Oppdragsgiver: Selvaag

2014-2018 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Østensjøveien 16

Sven Oftedals vei 10

Ikea Ringsaker

Kongssenteret kjøpesenter

Hoffsborg III, Skøyen

Rosenholm Campus.

Østre Aker vei 91

Toyota bilsenter, Økern

Hotell 33, Økern

Grepan spa- og konferansesenter

 


BOLIGER

Thorleif Haugs vei 105

Oppdragsgiver: Privat

Samarbeid Meta Landskap AS og GG Landskap AS

2021- 


Ekebergveien 118-120

Skisseprosjekt for reguleringsplan

Prosjektleder

Oppdragsgiver: Solon eiendom AS

2019 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Lindenwäldle, Freiburg, Tyskland

Forprosjekt

Medarbeider

Oppdragsgiver: Freiburg kommune

2018-2019 (medarb. Freisign Landschaftsarchitektur, Freiburg)


Kanadaring, Lahr, Tyskland

Forprosjekt

Medarbeider

Oppdragsgiver: Lahr kommune

2019 (medarb. Freisign Landschaftsarchitektur, Freiburg)

 

Bystranda Blå

Detaljprosjekttegninger og BIM

Medarbeider

Oppdragsgiver: Kruse-Smith entr. AS

2018-2019 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Meierikvartalet

Storebukta

Ulven B3

Østbyfaret, Ulsrud

Borgenhaven

Wohnen an der Glan, Salzburg

Sørenga – Gårdsrom kvartal D1b – 6

Holmenveien 49 og 51

Tyngdepunktet, Ensjø

Risalléen 33

Ullern allé 41

Fornebu område. 5.2, Hundsund

Espern


 

ENEBOLIGER, HYTTER

Huk terrasse 6

Hytte Vesterøya


 

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

Ulven-Sinsen E27

Veier/gater

Detaljprosjekt

Prosjektleder

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

2011-2013 (som ansatt hos Bjørbekk & Lindheim AS)


Ny Terminal T2, Oslo hovedflyplass Gardermoen

Trafikkforplasser og park

Forprosjekt landside

Prosjektleder.

Oppdragsgiver: OSL

2011-2012 (som ansatt hos Bjørbekk & Lindheim AS)


Ulven-Sinsen E22

Veier/gater

Detaljprosjekt

Prosjektleder

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

2009-2013 (som ansatt hos Bjørbekk & Lindheim AS)

 


MULIGHETSSTUDIER

Lurhaugen, Lillehammer

Boliger, næring inkl. høgskolealternativ

Oppgdragsgiver: ROM Eiendom

2022


Sikringstiltak varemottak og VIP-terminal, OSL

Mulighetsstudie Alnaelva/Enebakkvn.69, Oslo

Mulighetsstudie Strusshamn, Askøy


 

REGULERINGSPLANER

 

Kosvig fritidseiendommer, Lillesand

Planprogram, konsekvensutredning, detaljregulering

Prosjektleder

Oppdragsgiver: Kosvig eiendom AS

2015-2018 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Ogna skule, Hå kommune

Detaljregulering

Prosjektleder

Oppdragsgiver: Hå kommune

2015-2016 (som ansatt hos Gullik Gulliksen AS)


Hoffs gate 35. Larvik kommune

Strandholmen nord

Bygdøy skole

Dronningens gate 15a-17

Solberg skole

Slynga, østre del

Parkeringsplasser langoddveien

Torpefeltet 9-10

Sjuestokk, nordre

Flekkeråsen, Skien


 

KONKURRANSER

Trekanttomten, Oslo

1. plass

Arkitekt: Oslo Works

Oppdragsgiver: Ferd

2021


  Bentsebrua ungdomsskole

  Hov ungdomsskole

  Sentrumsskolene i Sande

  Ogna skule

  Holmenveien barnehage

  Jernverkstomta, Notodden  LAND ART

  Scenekunstmarked, Sandefjord

  NLA jubileumsmarkering, Høvikodden

  NLA årsmøte Skien sentrum  FORELESNINGER

  Material og konstruksjonslære, AHO, 2021

  Fagansvarlig


  Terrengforming, AHO, 2021

  Fagansvarlig


  Overvannshåndtering – har du en plan?

  NAL, 2018


  Seminar om universell utforming av uteområder. 

  Universell utforming AS, 2015


   

  JURYERING

  NLA Landskapsarkitekturprisen 2021-2023

  Kunstprosjekt Sven Oftedals vei

  Kunstutvalg Vollebekk skole

  Juryrådgiver Ulven innovasjonskonkurranse